Czym jest glutation?

Istnieje wiele substancji, które wykorzystuje medycyna mitochondrialna. Te substancje mitochondrialne wykorzystują takie składniki jak witamina b complex, witamina b3, witamina b12, witamina c, witamina d3, selen, witamina k2, l karnityna, kwas alfa liponowy, a także glutation.

Definicja glutationu?

Glutation jest liniowym tripeptydem z grupą sulfhydrylową, która obejmuje L-glutaminę, L-cysteinę i glicynę. Odgrywa ważną rolę w ochronie komórek organizmu, będąc silnym przeciwutleniaczem. Brak glutationu w organizmie człowieka prowadzi do pojawienia się wielu chorób, takich jak choroba Parkinsona, tyrozynemia typu I, zatrucie alkoholem i inne. Eksperymenty wykazały, że brak glutationu może prowadzić do uszkodzenia mitochondriów i śmierci komórki spowodowanej wzrostem liczby toksycznych form tlenu, co prowadzi do wzrostu liczby wolnych rodników.

Do czego potrzebny jest glutation?

Glutation jest w stanie zapobiec uszkodzeniu komórek poprzez połączenie z toksycznymi substancjami i / lub ich metabolitami. Neutralizację ksenobiotyków glutationem można przeprowadzić na trzy różne sposoby: poprzez sprzęganie substratu z glutationem, w wyniku podstawienia nukleofilowego i w wyniku redukcji organicznych nadtlenków do alkoholi.

System neutralizacji z udziałem glutationu odgrywa rolę w tworzeniu odporności organizmu na różne wpływy i jest najważniejszym mechanizmem ochronnym komórki. Podczas biotransformacji niektórych ksenobiotyków z udziałem glutationu powstają tioestry, które przekształcają się w merkaptany, wśród których znajdują się toksyczne produkty.

W czym przejawia się pozytywny wpływ glutationa?

Glutation wiąże ogromną ilość związków lipofilowych (neutralizacja fizyczna), zapobiegając ich wprowadzaniu do warstwy lipidowej błon i zaburzeniu funkcji komórek. W ten sposób glutation poprawia stabilność błony komórkowej, chroni błonę komórek wątroby, zwiększa aktywność enzymów i wątroby oraz promuje detoksykację i aktywność regeneracyjną wątroby poprzez niszczenie wolnych rodników.

Wskazania przy stosowaniu glutationu

  • w ramach kompleksowej terapii chorób wątroby, takich jak ostre i przewlekłe zapalenie wątroby o różnej etiologii (wirusowe, alkoholowe, toksyczne), alkoholowe marskość wątroby, stłuszczenie wątroby, zwłóknienie wątroby
  • uszkodzenie wątroby spowodowane stosowaniem leków przeciwgruźliczych, przeciwdrgawkowych, preparatów ziołowych, antybiotyków, leków obniżających poziom lipidów, HPBC, leków hormonalnych, psychotropowych i leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej
  • w celu zmniejszenia i zapobiegania hepatotoksyczności, nefrotoksyczności i neuropatii podczas stosowania leków chemioterapeutycznych (cisplatyna, cyklofosfamid, doksorubicyna i bleomycyna).

    Po podaniu dożylnym zawartość fiolki rozpuszcza się w 250-500 ml 0,9% roztworu chlorku sodu. Roztwór leku stosuje się natychmiast bez przetrzymywania leku. 

© Copyright 2019 - Kopiowanie bez zgody autora zabronione